Konstrukcja drugorzędna

Konstrukcję drugorzędną w systemie HALMET stanowią płatwie dachowe i rygle ścienne. Płatwie dachowe to zimnogięte zetowniki stalowe, ocynkowane tworzące belki ciągłe rozmieszczone maksymalnie co 1,5 m.
Rygle ścienne to zimnogięte ceowniki stalowe, ocynkowane tworzące belki jednoprzęsłowe lub ciągłe.
Elementy wsporcze dla montażu okien, drzwi, bram, klap dymowych, świetlików itp. wykonane są z profili zimnogiętch ceowych z blachy stalowej ocynkowanej.
Konstrukcja drugorzędna hali stalowej wykonana jest z ocynkowanego materiału o wysokiej wytrzymałości w gatunku S350GD i jest zabezpieczona antykorozyjnie powłoką cynku Z200 (200 g/m2). Do połączeń elementów konstrukcji drugorzędnej stosuje się śruby montażowe M12 i M16 o podwyższonej wytrzymałości w klasie 8.8. Uzupełnieniem układu płatwi i rygli są tężniki między płatwiowe i kalenicowe wykonane z profili zimnowalcowanych, oraz zastrzały z kształtowników gorącowalcowanych, które wraz ze stężeniami konstrukcji głównej stanowią bardzo sztywną tarczę dachową i ścienną.
Opisane powyżej rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez HALMET pozwalają na zastosowanie dowolnej obudowy ścian i dachu i nie nakładają żadnych ograniczeń co do jej rodzaju i ciężaru.
Częścią konstrukcji są także elementy wsporcze dla różnych typów suwnic i antresol.

 
  • konstrukcja_drugorzedna1_d
  • konstrukcja_drugorzedna2_d
  • konstrukcja_drugorzedna3_d