Konstrukcja główna

Hale w systemie HALMET składają się z ram głównych i ram szczytowych oraz układu stężeń.
Ramy główne tworzą słupy i rygle wykonane z blachownic spawanych zbieżnych o przekroju dwuteowym.
Ramy szczytowe tworzą słupy i rygle wykonane z profili gorącowalcowanych o przekroju dwuteowym.
Przęsła w dachu i w ścianach podłużnych oraz pola w ścianach szczytowych usztywnione są poprzez skrzyżowane pręty stalowe lub kształtowniki.
Konstrukcja główna obiektu wykonana jest z materiału o wysokiej wytrzymałości w gatunku S355J2G3 lub S235JRG2.
Całość jest czyszczona do drugiego stopnia czystości Sa2 metodą strumieniowo-ścierną (śrutowanie) i jest malowana dwoma warstwami gruntoemalii epoksydowej w kolorze szarym o łącznej grubości warstw 120 mikronów.
Do połączeń montowanych elementów stosuje się śruby montażowe M20 i M24 o wysokiej wytrzymałości w klasie 10.9 – połączenia sprężane.
Do połączeń płatwi i rygli z konstrukcją główną stosuje się śruby montażowe M12 i M16 o podwyższonej wytrzymałości w klasie 8.8.
Podstawy słupów są przykręcane do fundamentów i posadowione na poziomie – 0,15 m od poziomu posadzki. Słupy połączone są przegubowo z fundamentem.
Obiekty produkcyjne i magazynowe prefabrykowane są w całości w wytwórniach posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty, gwarantujące wysoką jakość wytwarzanych elementów i są wykonane zgodnie z Polskimi Normami.

Zalety konstrukcji głównej

Ramy główne wykonane z blachownic spawanych zbieżnych pozwalają na optymalne wykorzystanie nośności stali co pozwala na obniżenie całkowitego ciężaru konstrukcji a w efekcie obniżenie kosztów.
Ramy główne i szczytowe oraz układ stężeń zapewniają dużą sztywność całemu ustrojowi konstrukcyjnemu budynku.
Prefabrykacja konstrukcji stalowej w renomowanych wytwórniach zapewnia wysoką jakość wytwarzanych elementów.
Obiekty wykonane są zgodnie z Polskimi Normami i Polskim Prawem Budowlanym.
 
  • konstrukcja_glowna1_d
  • konstrukcja_glowna2_d
  • konstrukcja_glowna3_d